Nøddekurv – Tove Sørensen

Tanken er at der skal være nødder i kurven,

hvis ikke det røde egern tager dem alle.

Nøddekurv i sisal
Teknik: Lukket løb
Materialer:
Sjæl: polyreb 8 mm
Bindegarn: sisal
Mål: 14 cm høj og
24 cm i diameter.
Nøddekurv, detalje
Nøddekurv, bund